Rasstandard


 

Ursprungsland/Hemland
Tyskland

Användningsområde
Vakt- och sällskapshund

FCI-klassifikation
Grupp 5, sektion 4

Bakgrund/ändamål
Tysk spets härstammar från stenålderns torvhundar ”Canis familiaris palustris Rüthimeyer” och senare boplatskulturers spetsar och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. Många andra raser har sitt ursprung från den. I icke tysktalande länder är wolfspitz känd som keeshond och zwergspitz som pomeranian.

Helhetsintryck
Spetsarna fängslar med sin vackra päls som står ut från kroppen pga den rikliga underullen. Särskilt imponerande är den kraftiga manliknande kragen runt halsen och den yviga svansen som bärs kavat över ryggen. Det rävlika huvudet med de pigga ögonen, de små spetsiga och tättsittande öronen ger spetsen dess unika och karakteristiska, käcka utseende.

Viktiga måttförhållanden
Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1.

Uppförande/karaktär
Tysk spets skall alltid vara uppmärksam, livlig och mycket tillgiven sin ägare. Den skall vara mycket läraktig och lätt att fostra. Dess vaksamma kynne och brist på jaktlust gör den till en idealisk vakthund. Rasen är varken ängslig eller aggressiv. Typiskt för rasen är en päls som står emot väder och vind, robust kroppsbyggnad och lång livslängd.

Huvud
Huvudet skall vara medelstort och uppifrån sett vara bredast baktill och kilformat avsmalna mot nosspetsen.

Skallparti
Stop

Stopet skall vara måttligt till markerat, men aldrig abrupt.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara rund, liten och rent svart, dock mörkbrun hos bruna spetsar.

Nosparti

Nospartiet skall inte vara alltför långt, varken grovt eller för snipigt och i god proportion till skallen. Förhållandet mellan skallparti och nosparti skall hos wolfspitz/keeshond, gross- och mittelspitz vara ungefär 3:2, hos kleinspitz och zwergspitz/pomeranian ungefär 4:2.

Läppar

Läpparna skall inte vara överdrivna. De skall ligga stramt an mot käkarna och inte bilda veck i mungiporna. Läppränderna skall vara helt svarta hos alla färgvarianterna, dock bruna hos bruna spetsar.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara normalt utvecklade med ett fullständigt, regelbundet och korrekt saxbett med 42 tänder. Hos kleinspitz och zwergspitz/pomeranian tolereras ett visst premolarbortfall. Tångbett är tillåtet hos alla rasvarianterna.

Kinder

Kinderna skall vara mjukt rundade, men inte framträdande.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda och mörka. Ögonkanterna skall vara svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Öron

Öronen skall vara små, högt ansatta och sitta tämligen nära varandra. De skall vara trekantiga och spetsiga, alltid upprättstående med styva öronspetsar.

Hals
Halsen skall vara medellång, brett ansatt i skuldrorna och utan löst halsskinn. Nacken skall vara lätt välvd. Halsen skall vara täckt av tjock, ymnig päls som bildar en stor krage.

Kropp
Överlinje

Överlinjen börjar vid spetsarna på de upprättstående öronen och övergår i en mjuk båge i den korta, plana ryggen. Den yviga svepande svansen, som delvis täcker ryggen, avrundar silhuetten.

Manke

Den höga manken sluttar omärkligt mot den plana, strama ryggen, som skall vara så kort som möjligt.

Ländparti

Länden skall vara kort, bred och kraftig.

Kors

Korset skall vara brett och kort, inte sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara djup, väl välvd och med väl utvecklat förbröst. Bröstkorgen skall sträcka sig bakåt så långt som möjligt.

Underlinje och buk

Buken skall endast vara måttligt uppdragen.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt och medellång. Den skall ända från roten vara rullad uppåt och framåt över ryggen. Den skall ligga an mot ryggen och vara täckt av yvig päls. En dubbelringla i svanstippen tolereras.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Fronten skall vara rak och ganska bred.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara välmusklade och ligga väl an mot bröstkorgen. Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda.

Överarm

Överarmen skall ha ungefär samma längd som skulderbladet och tillsammans skall de bilda en ca 90graders vinkel.

Armbåge

Armbågsleden skall vara stark, åtliggande mot bröstkorgen och varken vara inåt- eller utåtvriden.

Underarm

Frambenen (underarmarna) skall vara medellånga i förhållande till kroppen, stadiga och fullständigt raka. Benens baksidor skall vara väl bepälsade.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka, medellånga och ställda med 20 graders vinkel från lodlinjen.

Framtassar

Framtassarna skall vara så små som möjligt, runda och slutna, s.k. kattassar, med väl välvda tår. Klor och trampdynor skall vara svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara mycket muskulöst och rikligt bepälsat ner till haslederna. Sedda bakifrån skall bakbenen stå raka och parallella.

Lår

Lår- och underben skall vara ungefär lika långa.

Knäled

Knälederna skall vara starka och för spetshundsraser normalt vinklade. De skall varken vrida sig inåt eller utåt i rörelse.

Has/hasled

Hasorna skall vara medellånga, mycket starka och stå lodrätt.

Baktassar

Baktassarna skall vara så små som möjligt, tätt knutna med väl välvda tår, s.k. kattassar. Trampdynorna skall vara kraftiga. Färgen på klor och trampdynor skall vara så mörk som möjligt.

Rörelser
Den tyska spetsen skall röra sig flytande och spänstigt med god drivkraft.

Hud
Huden skall vara stramt åtliggande utan rynkor.

Päls
Pälsstruktur

Rasen skall ha dubbelpäls: lång, rak utstående ytterpäls och kort, tjock, bomullslik underull. På huvudet, öronen, framsidorna av benen samt på tassarna skall pälsen vara kort och tät (sammetslik). Resten av kroppen skall ha lång, riklig päls. Den får inte vara vågig, lockig, raggig eller dela sig på ryggen. Hals och skuldror skall vara täckta av en tät man. Frambenens baksidor skall vara väl bepälsade. Bakbenen skall ha riklig päls från kors till has (s.k. byxor) Svansen skall vara yvigt behårad.

Färg

Wolfspitz/keeshond: gråschatterad

Grosspitz: svart, brun, vit

Mittelspitz: svart, brun, vit, orange, gråschatterad, och ”andra färger”.

Kleinspitz: svart, brun, vit, orange, gråschatterad, och ”andra färger”.

Zwergspitz/pomeranian:svart, brun, vit, orange, grå-schatterad, och ”andra färger”.

Svart: På svarta hundar skall underull liksom hud vara mörk . Färgen på ytterpälsen skall vara blanksvart utan något vitt eller andra tecken.

Brun: På bruna hundar skall färgen vara enhetligt mörkbrun.

Vit: På vita hundar skall färgen vara rent vit utan några skiftningar, i synnerhet gulaktiga sådana vilka ofta förekommer särskilt vid öronen.

Orange: Orangefärgade hundar skall ha enhetlig färg i mitten på färgskalan.

Gråschatterad: Gråschatterade hundar skall vara silvergrå med svarta hårspetsar. Nosparti och öron skall ha mörk färg. Runt ögonen skall väl definierade ”glasögon” finnas: en fin svart pennlinje skall gå snett uppåt från yttre ögonvrån till nedre öronfästet; distinkta markeringar och schatteringar skall bilda uttrycksfulla men korta ögonbryn. Manen liksom pälsen på skuldrorna skall vara ljus. Fram- och bakbenen skall vara silvergrå utan svarta markeringar nedanför armbågarna eller knälederna förutom svaga penselstreck på tårna. Svansspetsen skall vara svart. Undersidan av svansen och byxorna skall vara ljust silvergrå.

Andra färger: Termen ”annan färg” omfattar alla färgnyanser som; creme, creme-sobel, orange-sobel, svart med tan-tecken och fläckig. Fläckiga hundar har alltid vitt som grundfärg. De svarta, bruna, grå eller orangefärgade fläckarna skall vara fördelade över hela kroppen.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Wolfspitz/keeshond 49 cm +/- 6 cm

Grosspitz 46 cm +/- 4 cm

Mittelspitz 34 cm +/- 4 cm

Kleinspitz 26 cm +/- 3 cm

Zwergspitz/pomeranian 20 cm +/- 2 cm

Mankhöjd under 18 cm är inte önskvärt.

Vikt

Alla varianter av tysk spets skall ha en vikt som motsvarar dess storlek.

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Allvarliga fel
• Felaktig kroppsbyggnad.

• Alltför flat skalle; utpräglat äppelhuvud.

• Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och läppränder.

• Ofullständigt antal tänder hos wolfspitz/keeshond, grosspitz och mittelspitz.

• Alltför stora eller ljusa ögon; utstående ögon.

• Felaktiga rörelser.

• Avsaknad av distinkta ansiktsmarkeringar hos gråschatterade spetsar.

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

• Öppen fontanell.

• Över- eller underbett.

• Ektropion eller entropion.

• Vippöron.

• Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar.

• Färgvarianter som uppstår genom merle-faktorn.

Nota bene
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.